Over de Sociale Coöperatie

OVER DE SOCIALE COÖPERATIE
Op diverse plekken in het land nemen mensen met weinig inkomen het initiatief om via eigen coöperatieve activiteiten hun (inkomens)positie te verbeteren. Het gaat om kleinschalige (buurt)economische activiteiten die in samenwerking worden opgezet door mensen die eigen zeggenschap hebben over het initiatief. Men noemt deze initiatieven sociale coöperaties, waarbij we meteen aantekenen dat niet alle initiatieven ook de juridische vorm van een coöperatie hebben aangenomen.
Maar ze laten zich allen inspireren en leiden door het coöperatieve denken en doen.

SOCIALE COÖPERATIE
Een Sociale Coöperatie is een organisatie van burgers met lage inkomens gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Ondernemerschap staat in het teken van zélf activiteiten ontplooien. De leden van een Sociale Coöperatie kunnen sámen doelen bereiken die voor ieder apart onbereikbaar zijn.

WAT HOUDT EEN SOCIALE COÖPERATIE IN?
Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven in armoede. Leven in armoede betekent dat je uitgesloten bent van een minimaal aanvaardbaar leefpatroon. Dat komt niet alleen door een gebrek aan geld maar ook door een gebrek aan sociale contacten.

Een Sociale Coöperatie biedt mensen in kwetsbare posities de kans om in collectief verband activiteiten te ontplooien en zelfredzamer te worden. Samen creëren ze nieuwe ruimtes:

  • ruimte om inkomen te verwerven;
  • ruimte voor meer werk dicht bij huis;
  • ruimte om het gat te dichten tussen beschikbare tijd & onbenut talent.

Zo kunnen mensen samen hindernissen opruimen en kansen scheppen om hun eigen situatie te verbeteren.

Op de website initiatief.nu kunt u voorbeelden vinden van Sociale Coöperaties.

Op de website socosoco.cc kunt u meer informatie vinden over 1 van de partners van de Moerwijk Coöperatie, de sociale coöperatie Soco Soco

Bron: www.socialecooperatie.nl